Olağanüstü Genel Kurul

19.12.2014 18:30

YAZARLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ  

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 18 Ocak 2015 Pazar günü saat  12.00'de dernek merkezinde, çoğunluk sağlanamazsa 25 Ocak 2015 Pazar tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.


GÜNDEM

1-Açılış Yoklama

2-Divan Seçimi  

3-Saygı Duruşu

4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının müzakeresi

5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası

6-Tahmini Bütçenin görüşülmesi

7-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedeklerinin seçimi 

8-Dilek temenniler

9-Kapanış