Dergiler

Acemi 17. sayı Kasım-Aralık 2014

Hayat dediğimiz zaman akışı nasıl ki varoluş kavramının asli unsuru demekse, insan denilen canlının yaşam sürecindeki etkilenim ve etkileyici olma özellikleri de duygu ve düşüncelerinin yönlendirmesiyle gerçeklik kazanmaktadır. Gelişmenin ilk adımı olarak önce bilmenin ve çözümlemenin kaygısını...

<< 1 | 2